تقویت کننده آنتن موبایل دو باند

۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اگر در محل کار یا منزل خود مشکل ضعف آنتن دهی موبایل دارید کافیست با نصب بوستر های MICTD برای همیشه این مشکل را بر طرف نمائید . این بوسترها جهت نصب در اماکنی نظیر مسکونی ، اداری ، تجاری ، طبقات زیر زمین ساختمان ها ، کارخانجات ، هتلها ، پروژه های عمرانی و نیز نقاط دور افتاده از آنتن BTS ایدهآل می باشد

تقویت کننده آنتن موبایل
تقویت کننده آنتن موبایل دو باند

۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال